צוואות

צוואות
צוואה היא צווי של אדם שקובע מה יעשה ברכושו ובעיזבונו לאחר מותו.
על מנת שלצוואה יהיה תוקף משפטי עליה לעמוד בדרישות צורניות שנקבעו לכך בחוק.
הדרכים בהן ניתן לערוך צוואה הן בכתב יד, עריכת צוואה בעל פה, עריכת צוואה בעדים, עריכת צוואה בפני רשות, עריכת צוואה בפני נוטריון.
צוואה בעדים היא הצוואה השכיחה ביותר. על פי הוראות חוק הירושה על צוואה בעדים להיות בכתב עם תאריך ולהחתם ביד מצווה בפני שני עדים, לאחר שהצהיר בפניהם שזו צוואתו.
על העדים לחתום על הצוואה ולאשר כי המצווה הצהיר בפניהם כי זו צוואתו וכי היא נחתמה בנוכחותם. חל איסור על העדים לצוואה להיות יורשיו של המצווה או “נהנים” על פי צוואתו.

יתרונות צוואה בפני נוטריון:
צוואה בפני נוטריון נחשבת בהתאם להוראות סעיף 22 לחוק הירושה כצוואה בפני רשות. צוואה זו ניתנת להפקדה אצל הרשם לענייני ירושה. על פי החוק צוואה בפני נוטריון הינה ראיה לכאורה כי המצווה ערך אותה כרצונו, בתאריך ובמקום אשר נקובים בה.
בשונה מסוגי צוואות אחרות, כגון צוואה בעל פה או צוואה בעדים, בצוואה שנערכת בפני נוטריון ישנה פחות הקפדה על עניינים פורמאליים . למשל אין דרישה לנוכחות של שני עדים.

עו"ד טל אברהם הינו בוגר תואר במשפטים (L.L.B) באוניברסיטת חיפה והוסמך כעורך דין בשנת 2002.
עו"ד אברהם מתמחה בעיקר בעסקאות נדל"ן מכל הסוגים: מכר, רכישה והשכרה של דירות, בתים, מגרשים, בתי עסק, אדמות חקלאיות וכדומה, וכן ייצוג בעסקאות רכישת דירות חדשות מחברות / קבלנים.

סגירת תפריט